دکتر مهشاد ادیب نیا

تخصص: اولین لنفوتراپیست استان های خراسان 

مشهد
 • آدرس: مشهد،خیام شمالی 46، پلاک 4، طبقه دوم ،واحد پنج
 • تلفن: 05137602391 05137668619
 • موبایل: 09154402160
 • ساعت کاری:
 • وب سایت: ptNotavan.blog
 • اولین لنفوتراپیست استان های خراسان 

  مجهز به لیز درمانی 

  الکتر وتراپی و مکانو تراپی

  فیزیوتراپی تخصصی عوارض برست کنسر 

  درمان لنف ادم