دکتر نجفی پاریزی


رشت
  • آدرس: چهارراه گلسار_پل بوسار_ ساختمان پزشکان دانا_طبقه5_ واحد 53
  • تلفن: 01332129838
  • موبایل: 09125606893
  • ساعت کاری:
  • وب سایت:
  • استادیار دانشگاه