دکتر مژگان جوادی ایلخچی

گروه: روانشناسی
تخصص: روانشناسی بالینی

تبریز
  • آدرس: - چهارراه باغشمال - 50 متر به طرف 17 شهریور - جنب داروخانه دکتر منصوری - کوچه شهید عابدی - ساختمان 110 - طبقه 4 - مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی فراشناخت
  • تلفن:
  • موبایل: 09358104648
  • ساعت کاری:
  • وب سایت: