دکترمجید یاوریان

تخصص: درمانگاه تخصصی ژنتیک دکترفقیهی

شیراز
 • آدرس: شیراز،خیابان زند،کوچه 43،اولین فرعی سمت راست
 • تلفن:  07132362147 _07132362148
 • موبایل: 09177933974
 • ساعت کاری:
 • وب سایت: shirazgenetics
 • درمانگاه تخصصی ژنتیک دکترفقیهی

  _خدمات تخصصی ژنتیک بالینی

  _مشاوره ژنتیک

  _خدمات تخصصی توالی یابی(NGS)

  _خدمات ژنتیکی پیش از تولد