دکتراحمدعلم پور

تخصص: فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق

تهران
  • آدرس: تهران ،خیابان مطهری ،نبش سنایی ساختمان پزشکان ۳۴۴
  • تلفن: ۰۲۱۸۸۸۳۱۸۱۸ ۰۲۱۸۸۳۰۴۹۴۲
  • موبایل: ۰۹۱۲۱۰۹۵۵۵۰
  • ساعت کاری:
  • وب سایت:
  • دکتر احمد علم پور

    فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق

      اکوکار ،دیوگرافی، داپلر رنگی ،نوارقلب