دکتر الهه مسعودی

گروه: دندانپزشک
تخصص: ش.ن 114571

مشهد
  • آدرس: بلوار امامت ، امامت 9 ، پلاک 103
  • تلفن: 05136057602
  • موبایل: 09159443601
  • ساعت کاری: صبح 10 تا 13 عصر 16 تا 20
  • وب سایت:
  • ترمیم و زیبایی ، درمان ریشه ، پروتز