فرزانه کارگر

تخصص: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

شیراز
  • آدرس: شیراز، تاچارا جنب کوچه ی۱،ساختمان لاویچ، طبقه ۳، واحد ۹ مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره شکوفا
  • تلفن: ۰۷۱۳۶۳۶۴۴۰۹
  • موبایل: ۰۹۱۷۸۳۷۸۹۱۹
  • ساعت کاری:
  • وب سایت:
  • عضو سازمان بین المللی انجمن روانشناسی امریکاAPAمشاور و روان درمانگر