دکتر بهزادیزدانی

گروه: دندانپزشک
تخصص: جراح_ دندانپزشک

کلارآباد
  • آدرس: کلار آباد، کلینیک ولیعصر
  • تلفن: ۰۱۱۵۴۶۰۷۴۳۰
  • موبایل:
  • ساعت کاری:
  • وب سایت: